picture_004501
จับกริพให้กระชับ
ตุลาคม 29, 2008
picture_000301
เข่าขวาอย่ายืด
ตุลาคม 29, 2008
Show all

ลากไม้ออกจากลูกผิดแนว

picture_000201

ลากไม้ออกจากลูกผิดแนว

ข้อผิดพลาด นักกอล์ฟที่มีปัญหาการสวิงจะมีข้อผิดพลาดในการ ลากไม้ออกจากลูกกอล์ฟอยู่ 2 รูปแบบคือ ลากไม้ ออกด้านนอกมากเกินไป หรือลากไม้เข้าด้านในมากเกินไป การลากไม้ออกจากลูกกอล์ฟทั้งสองแนวนี้ จะส่งผลต่อเนื่องให้นักกอล์ฟสวิงไม้ขึ้นไปที่จุดสูงสุดด้วยก้านไม้ และหน้าไม้ในตำแหน่งที่ผิดพลาด ยากที่จะสวิงไม้กลับลงหาลูกกอล์ฟในแนวที่ถูกต้องได้

รูป 1
ก้านไม้ขนานพื้น

รูป 2
ก้านไม้ขนานกับเป้าหมาย

ถ้านักกอล์ฟลากไม้ออกจากลูกอย่างถูกต้อง ขณะที่ก้านไม้ขนานพื้น ก้านไม้จะขนานกับเส้นเป้าหมายพอดี (1)(2) แสดงว่าหัวไม้สวิงขึ้นในมุมและแนวที่ถูกต้องไม่เข้าด้านในหรือ ออกด้านนอกมากเกินไป

วิธีแก้ไข วิธีฝึกทำได้โดยยืนจรดลูกตามปกติ แล้วใช้ไม้อีกอันวางตรงกับฝ่าเท้า และขนานกับเส้นเป้าหมาย ลากไม้ขึ้นมาจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ ขนานกับพื้นและ อยู่ในแนวเดียวกับก้านไม้ที่วางบนพื้น ขณะนี้ก้านไม้ได้อยู่ในตำแหน่งที่ขนานกับพื้น และขนานกับเส้นเป้าหมายอย่างถูกต้อง เคลื่อนไม้กลับมาที่ด้านหลังลูก แล้วค่อยๆ ลากไม้กลับไปยังตำแหน่งที่ไม้ขนานพื้น และขนานเส้นเป้าหมายอีกครั้งแบบช้าๆ ทำกลับไปกลับมาแบบนี้จนท่านรู้สึกได้ถึงมุม และแนวของการลากไม้ออกจากลูกที่ถูกต้อง

#สอนวงสวิง

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME