ลากไม้ออกจากลูกผิดแนว

วงสวิงเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ หากไม้กอล์ฟลากออกจากลูกอย่างถูกต้อง ไม้กอล์ฟก็จะมีโอกาสสวิงขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่จุดสูงสุดได้ง่ายขึ้น นักกอล์ฟที่มีปัญหาในการสวิงจะมีข้อผิดพลาดในการลากไม้ออกจากลูกกอล์ฟอยู่ 2 รูปแบบ คือ

1. ลากไม้ออกด้านนอกมาก โดยยกไม้ขึ้นในมุมชันออกด้านนอกเส้นเป้าหมาย (1) มือและแขนยกขึ้นสูงหลุดออกห่างจากลำตัวที่จุดสูงสุด (2) หากไม้กอล์ฟ และแขนยกในมุมชันเกินไปขณะขึ้นไม้ แขนและไม้กอล์ฟก็จะมีโอกาสสวิงลงหาลูก ในมุมชันจากด้านนอกเข้าด้านในเส้นเป้าหมาย (3) 2. ลากไม้เข้าด้านในมากโดยลาก หัวไม้เลียดเข้าด้านในจนหัวไม้อยู่ด้านหลังลำตัวในช่วงแรกของการขึ้นไม้ (4) การที่ไม้สวิงเข้าด้านในมากเกินไปเป็นผลให้แขนหนีบติดตัวที่จุดสูงสุด (5) แล้วสวิงกลับลงมาในแนวเดียวกับขาขึ้น คือดันจากด้านในมากเข้าหาลูกกอล์ฟ (6)


วิธีตรวจสอบ

1. วางไม้กอล์ฟที่พื้นให้ตรงกับโคนนิ้วเท้า และขนานเส้นเป้าหมาย
2. ถ่ายภาพวีดีโอวงสวิงขณะตีลูกโดยวางกล้องให้ตรงกับขาขวา
3. หยุดภาพวงสวิงขณะที่ก้านไม้ลากออกจากลูกมาถึงจุดที่ก้านไม้ขนานพื้น
ขณะที่ก้านไม้ขนานกับพื้น ถ้าหัวไม้อยู่ด้านนอกก้านไม้ที่วางอยู่ที่พื้น แสดงว่า นักกอล์ฟลากไม้ออกจากลูกกอล์ฟในมุมชันและออกด้านนอกมากไป (1) ในทางตรง กันข้ามถ้าหัวไม้อยู่ด้านหลังก้านไม้ที่วางอยู่ที่พื้น แสดงว่านักกอล์ฟลากไม้ออกจากลูก กอล์ฟในมุมต่ำและเข้าด้านในลึกเกินไป (2)

วิธีแก้ไข

ในวงสวิงที่ได้มาตรฐาน ขณะที่ก้านไม้ขนานพื้น ก้านไม้จะขนานเส้นเป้าหมาย พอดี แสดงว่าไม้กอล์ฟสวิงในแนวและมุมที่ถูกต้องไม่เข้าด้านในหรือออกด้านนอก เส้นเป้าหมายมากเกินไป นี่เป็นจุดผ่านที่สำคัญที่จะนำไปสู่การขึ้นไม้ที่สมบูรณ์แบบ
เพื่อการนี้นักกอล์ฟจะต้อง เริ่มด้วยการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง (ดูรายละเอียด ในบทที่ 1 การเตรียมตัว)
ในช่วงแรกของการขึ้นไม้ หัวไม้จะสวิงเหยียดกว้างออกไปเป็นแนวตรงตาม เส้นเป้าหมาย เมื่อไหล่และลำตัวเริ่มหมุน หัวไม้จะค่อยๆ สวิงเข้าด้านในมายัง ตำแหน่งที่ถูกต้องได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องตั้งใจยกไม้ขึ้นหรือตั้งใจลากไม้เข้า ด้านใน (ตามภาพแสดง)

แบบฝึกหัดที่ 1 ” ขนานพื้น-ขนานเส้นเป้าหมาย “

1. วางไม้กอล์ฟตรงกับโคนนิ้วเท้าและขนานกับเส้นเป้าหมาย 2. วางถุงกอล์ฟ ติดกับก้านไม้ 3. ยืนจรดลูกตามปกติแล้วยกไม้ในมือขึ้นมาแนบถุงกอล์ฟโดยให้ก้านไม้ อยู่ในตำแหน่งที่ขนานกับพื้นและอยู่ในแนวเดียวกับก้านไม้ที่วางบนพื้น 4. ค่อยๆ เคลื่อน ไม้ช้าๆ กลับมาที่ด้านหลังลูกกอล์ฟเหมือนตอนที่ยืนจรดลูก ขณะที่นักกอล์ฟเคลื่อน ไม้ลงมาให้สังเกตแนวและมุมที่ก้านไม้เคลื่อนที่ ค่อยๆ ลากไม้กลับไปยังจุดที่ก้านไม้ ขนานพื้นและขนานเป้าหมายอีกครั้งแบบช้าๆ ทำกลับไปกลับมาแบบนี้จนรู้สึกได้ถึงมุม และแนวของการลากไม้ออกจากลูกที่ถูกต้อง (ตามภาพแสดง)
ถุงกอล์ฟที่วางติดกับก้านไม้จะช่วยให้นักกอล์ฟลากไม้ขึ้นมายังตำแหน่งที่ถูกต้อง ได้ง่ายขึ้น โดยจะป้องกันไม่ให้ก้านไม้สวิงลึกเข้าด้านใน หรือถ้าก้านไม้ไม่แตะกับ ถุงกอล์ฟขณะที่ก้านไม้ขนานพื้นแสดงว่าหัวไม้กอล์ฟยกขึ้นในมุมชัน

แบบฝึกหัดที่ 2 ” ลากไม้ให้ชนลูกกอล์ฟ “

1. วางลูกกอล์ฟลูกที่ 1 ที่ด้านหน้าหัวเหล็ก 7
2. วางลูกกอล์ฟลูกที่สองที่ด้านหลังลูกกอล์ฟลูกที่ 1 ห่างราว 18 นิ้ว และอยู่ ด้านในเส้นเป้าหมายราว 1 นิ้ว
3. ขึ้นไม้ด้วยการลากให้ส่วนกลางของหัวเหล็กชนลูกกอล์ฟลูกที่ 2
4. สวิงไม้ต่อขึ้นไปจนสุดวงสวิงแล้ว
5. สวิงไม้ลงมาตีลูกกอล์ฟลูกแรก
ถ้าหัวเหล็กลากชนลูกกอล์ฟที่อยู่ด้านหลัง (ตรงส่วนกลางของหัวเหล็ก) แสดง ว่าหัวเหล็กได้ลากออกจากลูกในแนวและมุมที่ถูกต้องไม่ยกขึ้นชันหรือลากตวัดเข้าใน มากเกินความจำเป็น (ตามภาพแสดง)

 

 

จากหนังสือ แก้-วงแบบมือโปร โดย สิทธิศักดิ์ นันทเทิม

#หัดตีกอล์ฟ,#สอนตีกอล์ฟ,#ลากไม้ออกจากลูกผิดแนว

 

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME