PUTTING PERFECT COURSE 

ในกีฬากอล์ฟ สกอร์ราว 46 เปอร์เซนต์ของสกอร์ทั้งหมดจะตกอยู่ที่ลูกพัตต์(ตัวเลขจากสกอร์ 90 รอบของทัวร์โปรปี 2011) ดังนั้นหากท่านตั้งเป้าว่าจะเป็นนักกอล์ฟที่ดี หรือต้องการลดสกอร์ของท่านให้ต่ำลง เราขอแนะนำให้ท่านพัฒนาเกมการพัตต์ของท่านดีให้ที่สุดเต็มความสามารถ ซึ่งท่านสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

PUTTING PERFECT LEVEL1

หลักสูตร Putting Perfect Level1 เป็นการเรียนพื้นฐานการพัตต์โดยเริ่มจากการเซท-อัพ ซึ่งประกอบด้วยการจับกริพ การเล็ง ตำแหน่งของลูกกอล์ฟ ท่ายืนจดลูก ส่วนที่ 2 คือพื้นฐานของการสวิง ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของวงพัตต์ที่ถูกต้อง จังหวะการพัตต์และการให้น้ำหนักการพัตต์เพื่อควบคุมการพัตต์ให้ได้ระยะตามที่ต้องการ

 

 เราอยากเรียนว่า เบสิคพื้นฐานการพัตต์ที่ถูกต้องแข็งแกร่งคือปัจจัยสำคัญที่สุดของการก้าวไปสู่การเป็นนักพัตต์ชั้นเยื่ยม

 

 

Putting Perfect level 1

  • เวลา 4 ชั่วโมง เรียนตัวต่อตัวกับ โปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม 7,500 บาท / พิเศษ : นักกอล์ฟเยาวชน ลดเหลือ 7,000 บาท


PUTTING PERFECT LEVEL2

โปรผู้เชี่ยวชาญการสอนการพัตต์ของเราจะพาท่านไปเรียนการพัตต์บนกรีนจริง เพื่อเรียนวิธีอ่านกรีนที่ประกอบด้วยการอ่านสโลป การอ่านไลน์หญ้า รวมถึงกลยุทธการพัตต์ในสถานะการณ์ต่างๆ เช่น การพัตต์ข้ึนเนิน-ลงเนินชัน การพัตต์บนไลน์เอียงแรงๆ การพัตต์บนสภาพกรีนที่แตกต่าง ฯลฯ เพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจในไลน์และน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อพัตต์ลูกให้ลงหลุมหรือไกล้หลุม รวมถึงแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ประกอบการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะการพัตต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นท่านจะได้เรียนจิตวิทยาการพัตต์เพื่อช่วยให้ท่านสามารถพัตต์ภายใต้ความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Putting Perfect level 2

  • เวลา 4 ชั่วโมง เรียนตัวต่อตัวกับ โปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม 7,500 บาท / พิเศษ : นักกอล์ฟเยาวชน ลดเหลือ 7,000 บาท

 
#สอนกอล์ฟ,เรียนกอล์ฟ,หลักสูตรกอล์ฟ,หลักสูตรลูกสั้น
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME