CHIPPING AND PITCHING COURSE 

ยามใดที่ท่านตีลูกแอปโพรสหลุดกรีน ท่านจำเป็นต้องพึ่งลูกชิพและลูกพิชให้เข้าไปใกล้หลุมพอให้มีโอกาสทำพัตต์เดียวเพื่อเซฟพาร์ และเพื่อให้ได้มาซึ่งฝีมือการชิพและการพิชชั้นเลิศ ท่านต้องการพื้นฐานการชิพที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถสวิงหัวเหล็กเข้าปะทะเต็มๆลูกกอล์ฟได้อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งแรก โดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาชิพท็อปหรือชิพฉึกที่เป็นปัญหากวนใจเป็นเวลานาน เราขอแนะนำให้ท่านพัฒนาพื้นฐานการชิพและการพิชของท่านให้แข็งแรงเพื่อให้มีโอกาสเป็นนักชิพและนักพิชที่เก่งได้ในอนาคต

 

CHIPPING AND PITCHING COURSE ( CHIPPING LEVEL1 + CHIPPING AND PITCHING LEVEL2 )

  • เวลา 10 ชั่วโมง  เรียนกับ โปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม 19,000 บาท / พิเศษ : นักกอล์ฟเยาวชน ลดเหลือ 17,000 บาท

 

 ——————————————————————-

 

CHIPPING LEVEL1

หลักสูตร Chipping Level1 เป็นการเรียนพื้นฐานการชิพโดยเริ่มจากการเซท-อัพ ซึ่งประกอบด้วยการจับกริพ การเล็ง ตำแหน่งของลูกกอล์ฟ ท่ายืนจดลูก และส่วนที่ 2 คือพื้นฐานของการสวิง ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของวงชิพที่ถูกต้อง จังหวะการชิพการให้นำ้หนักการชิพในระยะสั้น นอกจากนั้นการชิพยังเป็นท่าพื้นฐานที่จะนำไปต่อยอดให้เป็นการพิชในอันดับต่อไป

 

CHIPPING LEVEL1

  • เวลา 5 ชั่วโมง  เรียนกับ โปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม 9,500 บาท  / พิเศษ : นักกอล์ฟเยาวชน ลดเหลือ 8,500 บาท

 

 ——————————————————————-

 

 

CHIPPING AND PITCHING LEVEL2

หลังจากที่ท่านได้เรียน รู้และฝึกฝนพื้นฐานของการชิพและการพิชที่ถูกต้องจนเกิดความชำนาญในระดับ หนึ่ง เราจะพาท่านไปทดลองชิพและพิชในสนามซ้อมลูกสั้นที่เป็นหญ้าจริงและกรีนจริง ท่านจะได้เรียนรู้ระบบของการควบคุมระยะการชิพและการพิชจากระยะ5-10-15-20 หลาถึงธง นอกจากนั้นท่านจะได้เรียนกลยุทธในการเลือกใช้เหล็กที่เหมาะกับสถานะการณ์ ต่างๆเพื่อชิพลูกให้เข้าไปใกล้หลุม

 

 

CHIPPING AND PITCHING LEVEL2

  • เวลา 5 ชั่วโมง  เรียนกับ โปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม 9,500 บาท  / พิเศษ : นักกอล์ฟเยาวชน ลดเหลือ 8,500 บาท

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME