Golf tips #24
สิงหาคม 1, 2015
เอเชี่ยนทัวร์โปร เพ็ญนภา พูนสวัสดิ์
สิงหาคม 22, 2015
Show all

วงสวิง Jazz อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ นักกอล์ฟคลื่นลูกใหม่ รองแชมป์ เชียงใหม่ โอเพ่น

วงสวิง Jazz อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ นักกอล์ฟคลื่นลูกใหม่
รองแชมป์ เชียงใหม่ โอเพ่น ด้วยสกอร์ 17 อันเดอร์
————————————
ดู “All Square Swing” วงสวิงออนเพลนตามตำราแบบโปรใน PGA TOUR ที่ท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ที่ www.tigta.in.th

 

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME