Golf Tip  

PUTTING TIP..!!

การจดไม้พัตต์ด้วยปลายไม้ที่กระดกขึ้น คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้พัตต์ตบเข้าซ้าย

แก้ไขข้อผิดพลาดนี้ด้วยการโก่งข้อมือขึ้นจนท้องไม้เสมอพื้น การโก่งข้อมือยังจะทำให้ข้อมือมั่นคง ไม่หักพับขณะสวิง ช่วยให้พัตต์ด้วยน้ำหนักและทิศทางที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น


 

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME