อ่านต่อ Facebook : https://www.facebook.com/tigtagolf/posts/1755310894486508

เรื่องสั้นที่ท่านอาจเคยเป็นหนึ่งในตัวละคร.!!

บทความจากหนังสือ “ลดสกอร์แบบไม่ต้องฝึกซ้อม”

ดูรายละเอียดหนังสือที่

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME