ตุลาคม 26, 2008

23 แก้แช้งค์

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

22 มือไม่พลิก

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

21 สวิงพัตต์

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

20 REVERSE OVER LAP GRIP

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

19 เพิ่มเหล็ก 1 เบอร์

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

18 แก้ข้อมือตวัด

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

17 ชิพไม่ใกล้หลุม

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

16 TEXUS WEIGH

Share on Facebook Share 0 Share on […]