มิถุนายน 2, 2013

ดู Video วงพัตต์ที่ออนเพลน 100% ของ เอรียา และ โมรียา จุฑานุกาล

มือ ก้านไม้พัตต์และหัวไม้พัตต์สวิงตามแนวสวิงเพลน (แนวของก้านไม้ในขณะที่ยืนจดลูก) ตลอดทั้งวงตั้งแต่ตอนแบ็คสวิงและฟอลโลทรูไปจนจบวงสวิงอย่างถูกต้องตาม ทฤษฎี เป็นการสร้างโอกาสสูงสุดให้สามารถสวิงหน้าไม้พัตต์ให้กลับมากระทบลูกในตำแห น่งสแควร์ และส่งลูกตรงเข้าหาเป้าหมายได้แม่นยำและสม่ำเสมอได้อย่างเป็นธรรมชาติ