ตุลาคม 27, 2008

36 ช่วงล่างไม่นิ่ง

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

18 แก้ข้อมือตวัด

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

17 ชิพไม่ใกล้หลุม

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

16 TEXUS WEIGH

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

15 LIE ANGLE

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

14 แสควร์กริพ

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

13 แก้แขนซ้ายชัก

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

12 แก้ตีดัน – ตีรวบ

Share on Facebook Share 0 Share on […]