ตุลาคม 8, 2010

70 จบวง

ลูกศิษย์คนหนึ่งถามผมว่า เวลาที่ตีลู […]