เมษายน 14, 2009
book_0204b

1_2 ยืนจรดลูกผิดท่า

มนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์ทั่วไปจะยืนด้วยไหล่ทั้งสองข้างที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่อย่าลืมว่าเวลาที่เรายืนจรดลูก กริพมือขวาจะอยู่ต่ำกว่ากริพมือซ้ายเป็นผลให้ไหล่ขวาลดต่ำกว่าไหล่ซ้าย กระดูกสันหลังและศีรษะเอียงด้านขวาเล็กน้อย การยืนจรดลูกอย่างถูกต้องนี้จะทำให้นักกอล์ฟรู้สึกว่าลำตัวช่วงบนทั้งหมดตั้งแต่สะโพกขึ้นไป เอียงไปทางด้านขวา
ตุลาคม 12, 2008
picture_004301

ลูกพักอยู่ที่รัฟข้างกรีน

ลูกพักอยู่ที่รัฟข้างกรีน ในสนามกอล์ […]