ธันวาคม 27, 2015
Golf Hospital : อาการ : จับกริพผิด

Golf Hospital : อาการ : จับกริพผิด

อาการ : จับกริพผิด ผลลัพธ์ : จับกริพสตรองมาก(รูป1) จับกริพวีคมาก(รูป2) หรือจับกริพด้วยมือทั้งสองข้างที่ไม่สัมพันธ์กัน เป็นเหตุให้สวิงไม้กอล์ฟผิดแนว หน้าไม้ไม่สแควร์ขณะสวิง และนำไปสู่การตีลูกสไลซ์ ตีลูกฮุค และตีลูกผิดพลาดในรูปแบบอื่นอีกหลากหลายรูปแบบ
สิงหาคม 12, 2009
book_0701b

2_1 เกร็ง

เกร็ง อาการเกร็งคือศัตรูอันดับหนึ่ง […]
ตุลาคม 29, 2008
book_0105b

1_1 จับกริพผิด

  จับกริพผิด ทั้ง 6 หัวข้อในเร […]