เมษายน 28, 2010
book_1904s

3_7 ท่าจบสวิง

ท่าจบสวิงจะเป็นตัวบ่งบอกได้ถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเราจะสามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของวงสวิงได้จากการดูที่ท่าจบสวิง เช่น