ตุลาคม 12, 2008
picture_004401

พัตต์ระยะ 5-6 ฟุต

พัตต์ระยะ 5-6 ฟุต   ในบางครั้ง […]