ธันวาคม 1, 2015
Golf Hospital : อาการ: พัตต์สั้นระยะ 3-5 ฟุต พัตต์เบาลูกตกไลน์ หรือพัตต์แรงเกินไปลูกไม่เลี้ยว

Golf Hospital : อาการ: พัตต์สั้นระยะ 3-5 ฟุต พัตต์เบาลูกตกไลน์ หรือพัตต์แรงเกินไปลูกไม่เลี้ยว

ผลลัพธ์: พัตต์เก็บระยะสั้นไม่ลงเป็่นประจำ เป็นเหตุให้ไม่สามารเซฟพาร์ ทำสามพัตต์ หรือมากกว่านั้น
กรกฎาคม 5, 2009
golftime_magazine_524_ProNid524-1

ลูกสั้น : พัตต์ให้ถูกกลางหน้าไม้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตีไม้ 1 แล้วลูกปะทะถูกที่ส่วนปลายไม้ ส่วนโคนไม้ ส่วนบนของหัวไม้ หรือส่วนล่างของหัวไม้ แน่นอนว่าลูกที่พุ่งออกไปจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา และได้ระดับความสูงที่ไม่คงที่ ไม่ลอยสูงมากจะเลียดต่ำเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับไม้กอล์ฟทุกอันในถุง ซึ่งรวมถึงไม้พัตต์ ที่หน้าไม้พัตต์จะมีจุดที่เรียกว่าจุด "SWEET SPOT" ที่อยู่กึ่งกลางหน้าไม้พัตต์ ปกติจะอยู่ตรงกับขีดที่ใช้เล็ง