มีนาคม 31, 2010

3_5 แขนซ้ายชักผ่านจุดกระทบ

ในการสวิงไม้ลงหาลูกกอล์ฟ แขนซ้ายเปรียบเสมือนแขนที่เป็นแกนในการนำทาง ส่วนแขนขวาจะเป็นแขนที่ให้พลังในการตี (สำหรับนักกอล์ฟที่ถนัดขวา) หากแขนซ้ายงอหรือชักขึ้นผ่านจุดกระทบแขนขวาจะหมดโอกาสเหยียดเพื่อสวิงไม้ลงหาลูกกอล์ฟด้วยพลังที่รุนแรงเต็มที่ ที่แย่ไปกว่านั้นคือ