มกราคม 24, 2010
book_1501b

3_3 ไม่ถ่ายน้ำหนัก

ช่วงแรกของการลงไม้ น้ำหนักจะเริ่มเคลื่อนกลับเข้าหาเท้าซ้าย ที่จุดกระทบน้ำหนักส่วนใหญ่จะตกลงที่เท้าซ้ายและสะโพกจะเปิดเข้าหาเป้าหมาย เพื่อหลีกทางให้แขนทั้งสองข้างมีโอกาสเหยียดเต็มที่และพาหัวไม้เหวี่ยงลงมาตีลูกด้วยความเร็วสูงสุด นักกอล์ฟสมัครเล่นบางคนสวิงไม้ลงด้วยน้ำหนักที่ยังคงค้างอยู่ที่เท้าขวาหรือ ถ่ายน้ำหนักกลับมาที่เท้าซ้ายไม่เต็มที่เป็นเหตุให้ลำตัวหมุน