ธันวาคม 13, 2009
book_1401b

3_2 ลำตัวช่วงบนคร่อมลงหาลูก (OVER THE TOP)

ช่วงแรกของการลงไม้เป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่างการเคลื่อนไหวในสองทิศทาง จากขาขึ้นไม้เป็นขาลงไม้ ที่จุดของการเปลี่ยนทิศทางนี้ถ้านักกอล์ฟเคลื่อนไหวในท่าที่ไม่ถูกต้องด้วยอาการรีบร้อน อวัยวะชิ้นเล็กคือมือและแขนที่เคลื่อนที่เร็วกว่าอวัยวะส่วนอื่นจะสวิงไม้ออกห่างลำตัวพาลำตัวช่วงบนหมุนเปิดเข้าหาเป้าหมายก่อนกำหนด