Golf Tip  

– การตีลูกสไลซ์เปรียบเสมือนการตีปิงปองลูกตัดที่หัวไม้สวิงสับลงหาลูกกอล์ฟจากด้านนอกเข้าในเส้น
เป้าหมายในมุมชัน(out-to-in) เข้ากระทบลูกด้วยหน้าไม้ที่อยู่ในตำแหน่งเปิด ตีลูกลอยโด่งตกสั้นไม่ได้
ระยะ
– การตีลูกฮุคเปรียบเสมือนการตีปิงปองลูกท็อปสปินที่หัวไม้สวิงจากด้านในออกด้านนอกเส้นเป้าหมาย
ในมุมเสยขึ้น(in-to-out) เข้ากระทบลูกด้วยหน้าไม้ที่อยู่ในตำแหน่งปิด ตีลูกม้วนและมุดพุ่งแรงเข้าด้าน
ซ้าย
– การสวิงไม้กอล์ฟในแนวและมุมที่ถูกต้อง(in-to-in) และเข้ากระทบลูกด้วยหน้าไม้ที่อยู่ในตำแหน่ง
สแควร์ จะช่วยให้ตีหัวไม้1 ได้ระยะไกลขึ้น 10-50 หลาได้อย่างเป็นรูปธรรม!
– ดูรายละเอียดและวิธีสั่งซื้อหนังสือ Power Drive ที่ www.tigta.in.th
หรือโพสปรึกษา โปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม
Mobile: 099-552-2656
Line ID: 0818907542

 

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME