กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์
ตัวอย่างวงสวิงของนักเรียนหลักสูตร All Square Swing ระดับ Amateur
กันยายน 25, 2014
Golf tips #15
ตุลาคม 1, 2014
Show all

ดูวีดีโอวงสวิงของ Tour Pro แบบ All Square Swing # Set 3

set3

World class Tour Pro “All Square Swing” Set #3

 

Charley Hoffman
5 Professional wins

Graham DeLaet
4 Professional wins

Francesco Molinari
5 tour wins

Pak Se Ri
33 Professional wins
5 Major wins

Suzanne Peterson
22 Professional wins
2 Major wins

M J Hur
2 Professional wins

Jason Day
4 Professional wins

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME