กันยายน 26, 2018
กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์

ตัวอย่างวงสวิงของนักเรียนหลักสูตร All Square Swing ระดับ Amateur

มีนาคม 5, 2017
28

Testimonials ความรู้สึกดีๆ ต่อการสอนของสถาบัน

Testimonials ความรู้สึกดีๆ ต่อการสอนของสถาบัน
กุมภาพันธ์ 21, 2016
S1540108

ตัวอย่างวงสวิงของนักเรียนหลักสูตร All Square Swing ระดับ Amateur [The best junior golf program]

เมษายน 15, 2015
Phaothong Temmas

Teaching Pro ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “All Square Swing”

Teaching Pro ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "All Square Swing"
มีนาคม 25, 2015
set2

ดูวีดีโอวงสวิงของ Tour Pro แบบ All Square Swing # Set 2

World class Tour Pro "All Square Swing" Set #2
กันยายน 25, 2014
set1

ดูวีดีโอวงสวิงของ Tour Pro แบบ All Square Swing

World class Tour Pro "All Square Swing" Set #1
กันยายน 25, 2014
set3

ดูวีดีโอวงสวิงของ Tour Pro แบบ All Square Swing # Set 3

World class Tour Pro "All Square Swing" Set #3
กันยายน 25, 2014
set4

ดูวีดีโอวงสวิงของ Tour Pro แบบ All Square Swing # Set 4

Set #4