กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์
ตัวอย่างวงสวิงของนักเรียนหลักสูตร All Square Swing ระดับ Amateur
กันยายน 25, 2014
Golf tips #15
ตุลาคม 1, 2014
Show all

ดูวีดีโอวงสวิงของ Tour Pro แบบ All Square Swing # Set 4

set4

World class Tour Pro “All Square Swing”

Lee Slattery
6 Professional wins

Charl Schwartzel
12 Professional wins

Mark Wilson
9 Professional wins

Melissa Reid
5 Professional wins

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME