กุมภาพันธ์ 4, 2017
2017-02-11_12-23-07-1

FREE.!! JUNIOR GOLF CLINIC น้องไฟล์ท มาเข้า Clinic เพื่อแก้ปัญหาตีเหล็กยาว พุ่งต่ำ ฮุคเข้าซ้าย

FREE.!! JUNIOR GOLF CLINIC น้องไฟล์ท มาเข้า Clinic เพื่อแก้ปัญหาตีเหล็กยาว พุ่งต่ำ ฮุคเข้าซ้าย บางครั้งตีโดนหลังลูก หรือตีโดนบาง สาเหตุเนื่องมาจากการสวิงหัวเหล็กดันลึกจากด้านในเข้ากระทบลูกในมุมเสยขึ้น(in-to-out video1 หัวเหล็กสวิงลอดใต้เส้นสวิงเพลน)