ธันวาคม 27, 2015
Golf Hospital : อาการ : จับกริพผิด

Golf Hospital : อาการ : จับกริพผิด

อาการ : จับกริพผิด ผลลัพธ์ : จับกริพสตรองมาก(รูป1) จับกริพวีคมาก(รูป2) หรือจับกริพด้วยมือทั้งสองข้างที่ไม่สัมพันธ์กัน เป็นเหตุให้สวิงไม้กอล์ฟผิดแนว หน้าไม้ไม่สแควร์ขณะสวิง และนำไปสู่การตีลูกสไลซ์ ตีลูกฮุค และตีลูกผิดพลาดในรูปแบบอื่นอีกหลากหลายรูปแบบ
ธันวาคม 1, 2015
Golf Hospital : อาการ: พัตต์สั้นระยะ 3-5 ฟุต พัตต์เบาลูกตกไลน์ หรือพัตต์แรงเกินไปลูกไม่เลี้ยว

Golf Hospital : อาการ: พัตต์สั้นระยะ 3-5 ฟุต พัตต์เบาลูกตกไลน์ หรือพัตต์แรงเกินไปลูกไม่เลี้ยว

ผลลัพธ์: พัตต์เก็บระยะสั้นไม่ลงเป็่นประจำ เป็นเหตุให้ไม่สามารเซฟพาร์ ทำสามพัตต์ หรือมากกว่านั้น
พฤศจิกายน 30, 2015
Golf Hospital : อาการ : เล็งไม่ตรง

Golf Hospital : อาการ : เล็งไม่ตรง

อาการ : เล็งไม่ตรง สาเหตุ : สายตาไม่ดี หรือไม่มีหลักการในการเล็งหน้าไม้พัตต์ให้ตรงเข้าหาเป้าหมาย ผลลัพธ์ : พัตต์ลูกไม่ตรงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ
พฤศจิกายน 21, 2015
Golf-Hospital อาการ : แบ็คสวิงผิดแนว ตวัดข้อมือผ่านจุดกระทบ

Golf Hospital : อาการ : แบ็คสวิงผิดแนว ตวัดข้อมือผ่านจุดกระทบ

อาการ : แบ็คสวิงผิดแนว ตวัดข้อมือผ่านจุดกระทบ
พฤศจิกายน 14, 2015
Golf-Hospital อาการ : ตีหัวไม้ 1 โดนโคนไม้ หรือโดนปลายไม้

Golf Hospital : อาการ : ตีหัวไม้ 1 โดนโคนไม้ หรือโดนปลายไม้

ผลลัพธ์ : ตีโดนที่โคนไม้ ทำให้เกิดปฏิกิริยา Gear Effect ตีลูกพุ่งไปทางซ้ายแล้วเลี้ยวออกทางด้านขวา หรือตีโดนที่ปลายไม้ ทำให้เกิดปฏิกริยา Gear Effect ตีลูกพุ่งออกขวาแล้วม้วนกลับเข้าด้านซ้าย
ตุลาคม 1, 2015
Putting Drill สร้างความรู้สึกของการควบคุมการสวิงด้วยไหล่ และข้อมือที่มั่นคง

Golf Hospital : Putting Drill สร้างความรู้สึกของการควบคุมการสวิงด้วยไหล่ และข้อมือที่มั่นคง

Putting Drill สร้างความรู้สึกของการควบคุมการสวิงด้วยไหล่ และข้อมือที่มั่นคง
กันยายน 1, 2015
Golf Hospital : พัตต์ไม่เข้าเป้า

Golf Hospital : พัตต์ไม่เข้าเป้า

Golf-Hospital พัตต์ไม่เข้าเป้า สาเห […]
เมษายน 1, 2015
อยากมีวงชิพที่ได้มาตรฐาน ต้องลองวิธีฝึกนี้ครับ

Golf Hospital : อาการ : แบ็คสวิงผิดแนว ตวัดข้อมือผ่านจุดกระทบ

Putting Drill สร้างความรู้สึกของการควบคุมการสวิงด้วยไหล่ และข้อมือที่มั่นคง