404
พฤศจิกายน 11, 2004
picture_book_coverpage-golf1
ปกหนังสือ
ตุลาคม 10, 2008
Show all
MO AND MAY 069

ประวัติโปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม

การศึกษา

 • พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2533 U.S. PGA Teaching and Coaching Nashville, Tennessee U.S.A
 • พ.ศ. 2533 ฝึกงานการสอน Atlanta Golf Center Atlanta, Georgia U.S.A.
 • พ.ศ. 2533 Comprehensive of a new driving range setting up and operating
 • พ.ศ. 2533 Golfsmith Custom Golf Club Training School Golf Club Making & Repair
 • พ.ศ. 2547 สมาชิก Class a Teaching Pro

ประสบการณ์การสอนกอล์ฟ

 • พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY

ประสบการณ์งานเขียน

 • พ.ศ.2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME
 • พ.ศ.2538 ผู้แปลหนังสือ THE GOLF SWING BY DAVIDE LEADBETTER
 • พ.ศ.2545 ผู้เขียนหนังสือ แก้-วง แบบมือโปร
 • พ.ศ.2552 ผู้เขียนหนังสือ ลดสกอร์แบบไม่้ต้องฝึกซ้อม
 • พ.ศ.2555 ผู้เขียนหนังสือ POWER DRIVE

ประสบการณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
FORMER CREATIVE PRODUCER

 • “ของฝากนักกอล์ฟ” – CHANEL 3
 • “SPORT HIGHLIGHT” – CHANEL 9
 • “HEINEKEN GOLF CLINIC” – ITV
 • “เรียนกอล์ฟกับโปร” – CHANEL 9
 • “เรียนกอล์ฟกับโปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม” – NATION TV

#ครูสอนกอล์ฟ, #โปรกอล์ฟ, #โรงเรียนกอล์ฟ

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME