ราคาของหลักสูตรดูได้จากตอนท้ายของแต่ละหลักสูตรได้เลยครับ

โทรสอบถามจำนวนที่นั่งและข้อมูลเพิ่มเติมกับโปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิมได้ที่ โปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม 099-552-2656
เวลา 10.00น.-15.00น.

หมายเหตุ

หากท่านสละสิทธิไม่มาเรียน ทางบริษัทจะไม่คืนเงินที่ท่านได้ลงทะเบียน ยกเว้นในกรณีที่ท่านหาคนมาเรียนแทนที่ของท่าน


รับประกันคุณภาพโดยโปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม

เรายินดีคืนเงิน! หากท่านไม่พอ ใจในบทเรียน

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME