เชื่อมมือเข้าด้วยกัน

วิธีเชื่อมมือทั้งสองข้างที่เป็นที่นิยมใช้มีอยู่ 3 วิธีคือ
1. โอเวอร์แลบ (OVERLAP) นิ้วก้อยมือขวาทับอยู่ที่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางมือซ้าย (1)
2. อินเตอร์ ล็อค (INTERLOCK) นิ้วก้อยมือขวาเกี่ยวกับนิ้วชี้มือซ้าย (2)
3. เทน ฟิงเกอร์ (TEN – FINGER) นิ้วก้อยมือขวาวางเรียงต่อจากนิ้วชี้มือซ้าย

(1)

(2)

(3)

โอเวอร์แลบ เป็นการจับกริพที่นิยมใช้ในหมู่นักกอล์ฟอาชีพมากที่สุด ที่สำคัญคือ เป็นกริพที่ทำให้มือทั้งสองข้างทำงานสัมพันธ์กันและ ช่วยให้ข้อมือเคลื่อนไหวได้คล่องตัวอย่างเป็นธรรมชาติ ผมจึงอยากแนะนำให้นักกอล์ฟเริ่มต้นด้วยการจับกริพแบบโอเวอร์แลบ อย่างไรก็ตาม สำหรับนักกอล์ฟที่นิ้วสั้นจนทับแบบโอเวอร์แลบไม่ถึงให้ลองขยับนิ้วเข้าเกี่ยวกันแบบอินเตอร์ล็อค ส่วนนักกอล์ฟสตรีหรือนักกอล์ฟเยาวชนที่แรงน้อย การจับกริพแบบเทน ฟิงเกอร์ จะช่วยให้นักกอล์ฟมีแรงยกไม้และมีแรงตีมากขึ้น

# จับไม้กอล์ฟ, #ประสานมือ, #ภาพจับไม้กอล์ฟ

Comments

comments

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME