สิงหาคม 9, 2009
golftime_magazine_554_ProNid-01

ลูกสั้น : ตีเหล็กสั้นให้แม่นเหมือนจับวาง

ในถุงกอล์ฟมีไม้กอล์ฟที่มีก้านไม้ที่ยาวสั้นแตกต่างกัน 14 อัน ดังนั้นมุมที่หัวไม้กอล์ฟสวิงลงหาลูกกอล์ฟก็จะเป็นมุมที่แตกต่างกันตามความยาวของก้านไม้ แนวความคิดง่ายๆ เกี่ยวกับมุมการสวิงของหัวไม้ที่ถูกต้องคือ ไม้ยิ่งยาวมุมยิ่งกวาด ไม้ยิ่งสั้นมุมยิ่งชัน ตัวอย่างเช่น หัวไม้ 1 ซึ่งเป็นไม้ที่ก้านยาวที่สุดจะสวิงเข้าหาลูกในมุมกวาด หรือ
กรกฎาคม 29, 2009

61 อย่าจดนาน

ดู Video Share on Facebook Share 0 […]
กรกฎาคม 15, 2009
book_0601b

1_6 เล็งไม่ตรง

เล็งไม่ตรง สำหรับกีฬาประเภทอื่นเช่น […]
กรกฎาคม 12, 2009

60 ซ้อมพัตต์ตามองหลุม

ดู Video Share on Facebook Share 0 […]
กรกฎาคม 5, 2009
golftime_magazine_524_ProNid524-1

ลูกสั้น : พัตต์ให้ถูกกลางหน้าไม้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตีไม้ 1 แล้วลูกปะทะถูกที่ส่วนปลายไม้ ส่วนโคนไม้ ส่วนบนของหัวไม้ หรือส่วนล่างของหัวไม้ แน่นอนว่าลูกที่พุ่งออกไปจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา และได้ระดับความสูงที่ไม่คงที่ ไม่ลอยสูงมากจะเลียดต่ำเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับไม้กอล์ฟทุกอันในถุง ซึ่งรวมถึงไม้พัตต์ ที่หน้าไม้พัตต์จะมีจุดที่เรียกว่าจุด "SWEET SPOT" ที่อยู่กึ่งกลางหน้าไม้พัตต์ ปกติจะอยู่ตรงกับขีดที่ใช้เล็ง
มิถุนายน 29, 2009

59 ฝึกหักข้อมือ

ดู Video Share on Facebook Share 0 […]
มิถุนายน 20, 2009
book_0405b

1_5 ความกว้างของเท้า

ความกว้างของเท้า

เท้าทั้งสองข้างของเราทำหน้าที่เสมือนฐานของวงสวิง การยืนจรดลูกด้วย ความกว้างของเท้าที่เหมาะกับความยาวของไม้กอล์ฟที่ใช้จะทำให้นักกอล์ฟมีโอกาส สวิงหัวไม้ลงกระทบลูกเต็มๆ ในมุมที่ถูกต้องและสามารถสวิงได้แรงเต็มที่โดย ไม่เสียการทรงตัว

มิถุนายน 12, 2009

58 ตำแหน่งของกริพ

ดู Video Share on Facebook Share 0 […]