ตุลาคม 26, 2008

8 MR.NELSON GRIP

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

7 อย่ารังเกียจลูกดรอว์ ลูกเฟด

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

6 คร่อม

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

5 หัวไม้ 7

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

4 กฎใหม่

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

2 กฎใหม่

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 13, 2008

ข้อแนะนำในการอ่าน

ข้อแนะนำในการใช้อ่าน

ทำความเข้าใจ

ปัจจัย 4 ประการที่นักกอล์ฟควรทำความเข้าใจเพื่อให้การแก้ไขได้ประสิทธิภาพ สูงสุด
1. เข้าใจลักษณะทั่วๆ ไปของข้อผิดพลาดนั้นๆ
2. ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด
3. เข้าใจถึงขั้นตอนของการแก้ไข
4. รู้จักแบบฝึกหัดหรืออุปกรณ์ประกอบการฝึกที่จะช่วยแก้ปัญหานั้นๆ
ในทุกบทจะมีข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน นักกอล์ฟควรใช้เวลาศึกษาและ ทำความเข้าใจข้อมูลทั้ง 4 หัวข้อ โดยละเอียดก่อนที่จะเริ่มทำการแก้ไข
ตุลาคม 13, 2008

คำนิยม

ผมรู้จัก "โปรนิด" คุณสิทธิศักดิ์ นันทเทิม จากชื่อก่อนพบตัวจริงเมื่อคุณ สมพงษ์ อรเอก อดีตประธานที่ปรึกษาบริษัทสยามสปอร์ต ได้ชักชวนโปรนิดให้เขียน คอลัมน์ GOLF LESSON ในหนังสือสิ่งพิมพ์ "GOLF TIME" ที่ผมรับผิดชอบอยู่