ตุลาคม 26, 2008

27 พัตต์หน้าไว

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

26 ยืนผิด

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

25 อยากตีกอล์ฟเก่ง

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

24 หน้าไม่นิ่ง

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

23 แก้แช้งค์

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

22 มือไม่พลิก

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

21 สวิงพัตต์

Share on Facebook Share 0 Share on […]
ตุลาคม 26, 2008

20 REVERSE OVER LAP GRIP

Share on Facebook Share 0 Share on […]