ตุลาคม 12, 2008
picture_004401

พัตต์ระยะ 5-6 ฟุต

พัตต์ระยะ 5-6 ฟุต   ในบางครั้ง […]
ตุลาคม 12, 2008
picture_004904

เล็งให้ตรง

เล็งให้ตรง การพัตต์ระยะสั้นพลาดบ่อย […]
ตุลาคม 12, 2008
picture_005301

อุปกรณ์ฝึกชิพ

อุปกรณ์ฝึกชิพ ไม้ยาว ๆ ที่ท่านเห็นใ […]