กุมภาพันธ์ 3, 2015
UNEVEN-LIE-COURSE

Uneven Lie Course

จะทำสกอร์ได้ดีต้องเรียนตีลูกจากพื้นเอียงให้เก่ง ในสนามกอล์ฟยุคใหม่ แฟรย์เวย์จะถูกปั้นให้เป็นเนินเพื่อความสวยงามและท้าทาย บนแท่นทีออฟเกือบจะเป็นที่แห่งเดียวในสนามกอล์ฟที่ท่านจะได้ยืนตีบนพื้นเรียบแบบสบายๆ นอกนั้นท่านจำต้องตีลูกจากพื้นเอียงในหลากหลายรูปแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นถึงวิธีตีลูกจากไลพื้นเอียงทั้งหลาย เช่น การตีลูกจากเนินที่ลูกอยู่สูงกว่าเท้า-ลูกอยู่ต่ำกว่าเท้า การตีลูกจากไลลงเนิน-ไลขึ้นเนินอย่างมีระบบ เพื่อการตีให้ถูกเต็มๆลูกและพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีช็อตผิดพลาดที่เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญในการทำลายสกอร์ของท่าน