ตุลาคม 5, 2009
สอนกอล์ฟโดยโปรสิทธิศักดิ์

2_3 แนวของก้านไม้ตั้งชัน-แบนลาดมากเกินไป

เมื่อใดที่ผมต้องการตรวจสอบแนวการขึ้นไม้ของลูกศิษย์ ผมจะตรวจสอบ ตอนที่ลูกศิษย์สวิงไม้ขึ้นมาได้ครึ่งทาง เพราะแนวของก้านไม้ขณะที่ไม้สวิงขึ้นมาได้ ครึ่งทางจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของการขึ้นไม้ไปที่จุดสูงสุดของวงสวิง แนวของ ก้านไม้ที่ตั้งชันมาก