ธันวาคม 8, 2010

72 ตีลูก Knock Down

Knock Down เป็นช๊อตที่ตีแล้ว ลูกจะพ […]