TIGTA ภูมิใจเสนอ
The best junior golf program ที่เปิดโอกาสให้
นักกอล์ฟเยาวชนได้พัฒนาเกมกอล์ฟด้วยเบสิคพื้นฐานมาตรฐานเดียวกับ
นักกอล์ฟใน PGA TOUR และ LPGA TOUR

เราเชื่อว่าเบสิคพื้นฐานที่ถูกต้องและแข็งแกร่งคือ
หัวใจสำคัญของการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชน
ให้ไปได้ถึงจุดสูงสุดแห่งศักยภาพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

หัวข้อในการพัฒนา

1) All Square Swing
สร้างวงสวิงคุณภาพระดับ PGA TOUR
ดูรายละเอียด
 

2) Modern Short Game
วิธีการเล่นลูกสั้นยุคใหม่ที่ถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด
 

3) Golf Fitness
พัฒนาศักยภาพของร่างกาย ให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขัน
ดูรายละเอียด
 

4) Mental Approach
พัฒนาสภาพจิตใจด้วยการเรียนรู้วิธีคิดอย่างมีหลักการ เพื่อให้สามารถเล่นกอล์ฟภายใต้ความกดดันในสนามแข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

5) Competition
เตรียมตัวและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้ประสพความสำเร็จ

สอบถามรายละเอียดโทร
โปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม 099-552-2656

 

สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
สิทธิศักดิ์ นันทเทิม
// พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การสอน THAI INTERNATIONAL GOLF TEACHING ACADEMY // พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านเทคนิค หนังสือพิมพ์ GOLF TIME