สิงหาคม 27, 2009
golftime_magazine_525_ProNid525-1

ลูกสั้น : การฝึกพัตต์แบบ PENDULUM ด้วยกล้ามเนื้อใหญ่

รูปแบบของการพัตต์ที่นิยมมากที่สุดใน PGA TOUR คือ การพัตต์ที่ฝรั่งเรียกว่า การพัตต์แบบ PENDULUM (เพนดูลัม) หรือการพัตต์ที่เหมือนกับการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา ด้วย แขน มือ และไม้กอล์ฟเคลื่อนไปพร้อมๆกัน เป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ไหล่ซ้ายเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ควบคุมการสวิง การพัตต์แบบนี้จะช่วยให้นักกอล์ฟสามารถควบคุมแนวและมุมการสวิงของหัวไม้พัตต์ ทิศทาง และน้ำหนักได้อย่างสม่ำเสมอ
สิงหาคม 9, 2009
golftime_magazine_554_ProNid-01

ลูกสั้น : ตีเหล็กสั้นให้แม่นเหมือนจับวาง

ในถุงกอล์ฟมีไม้กอล์ฟที่มีก้านไม้ที่ยาวสั้นแตกต่างกัน 14 อัน ดังนั้นมุมที่หัวไม้กอล์ฟสวิงลงหาลูกกอล์ฟก็จะเป็นมุมที่แตกต่างกันตามความยาวของก้านไม้ แนวความคิดง่ายๆ เกี่ยวกับมุมการสวิงของหัวไม้ที่ถูกต้องคือ ไม้ยิ่งยาวมุมยิ่งกวาด ไม้ยิ่งสั้นมุมยิ่งชัน ตัวอย่างเช่น หัวไม้ 1 ซึ่งเป็นไม้ที่ก้านยาวที่สุดจะสวิงเข้าหาลูกในมุมกวาด หรือ
ตุลาคม 29, 2008
picture_004201s

ตีแบบสับลูก

หากท่านตีลูกออกจากรัฟยาว หนาและเหนียวด้วยเทคนิคการพิชลูกตามปกติ ท่านอาจตีลูกไม่ออกจากรัฟ ! ทางที่ดีที่สุดคือใช้วิธีตีแบบสับลูก
ตุลาคม 12, 2008
picture_004401

พัตต์ระยะ 5-6 ฟุต

พัตต์ระยะ 5-6 ฟุต   ในบางครั้ง […]
ตุลาคม 12, 2008
picture_004904

เล็งให้ตรง

เล็งให้ตรง การพัตต์ระยะสั้นพลาดบ่อย […]
ตุลาคม 12, 2008
picture_005301

อุปกรณ์ฝึกชิพ

อุปกรณ์ฝึกชิพ ไม้ยาว ๆ ที่ท่านเห็นใ […]
ตุลาคม 12, 2008
picture_005401

จับกริบให้เหมาะกับงาน

จับกริบให้เหมาะกับงาน การจับกริพพัต […]
ตุลาคม 12, 2008
picture_005602

วิธีฝึกพัตต์ระยะสั้น

วิธีฝึกพัตต์ระยะสั้น ก่อนอื่นนักกอล […]