พฤศจิกายน 30, 2015
Golf Hospital : อาการ : เล็งไม่ตรง

Golf Hospital : อาการ : เล็งไม่ตรง

อาการ : เล็งไม่ตรง สาเหตุ : สายตาไม่ดี หรือไม่มีหลักการในการเล็งหน้าไม้พัตต์ให้ตรงเข้าหาเป้าหมาย ผลลัพธ์ : พัตต์ลูกไม่ตรงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ