มิถุนายน 1, 2015
Golf tips #22
การยืดเหยียดร่างกายระหว่างการออกรอบสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการยืดเหยียด ร่างกายก่อนหรือหลังการออกรอบ โดยเฉพาะที่ 9 หลุมหลังเมื่อกล้ามเนื้อได้ถูกใช้งานหนักจนเริ่มตึงและอ่อนล้า ของฝากจาก โปรสิทธิศักดิ์ นันทเทิม ปรึกษาทุกปัญหาข้องใจ โทร 08-1890-7542
พฤษภาคม 1, 2015
Golf tips #21
ตีทีออฟโดนไม่เต็มใบ ไปไม่ตรง แต่หากลูกกอล์ฟยังอยู่ในแฟร์เวย์ ขอให้ยิ้มรับกับสถานะการณ์ที่ยังโชคดีไม่มีอะไรเสียหายมากมาย กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีความกดดันสูงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องสร้างความกดดันเพิ่มเติมจนโชว์ผลงานไม่ออกและเล่นกอล์ฟไม่สนุก
เมษายน 25, 2015
Golf tips #20
ทางเลือกในยามที่ต้องตีในระยะระหว่างเหล็กสองเหล็ก 1)เลือกเหล็กที่สั้นกว่าแล้วตีให้เด็ดขาด 2)เลือกเหล็กที่ยาวกว่าแล้วตีแบบสบายๆ 3).. []
กรกฎาคม 1, 2014
Golf tips #23
ปัจจัยที่ส่งผลให้ตีลูกสั้นลง อากาศที่ชื้นและหนัก ฝน ลมทวน ลมขวาง การตีลูกจากสโลปขึ้นเนิน การตีลูกที่อยู่ตำ่กว่าเท้า การตีลูกเฟด และกรีนที่ยกสูง ศึกษาหาทุกข้อมูลข้างต้น บวกลบคูณหารแล้วเลือกเหล็กที่ยาวพอให้ตีลูกถึงธง