ตุลาคม 13, 2008
picture_005801s

เชื่อมมือเข้าด้วยกัน

วิธีเชื่อมมือทั้งสองข้างที่เป็นที่นิยมใช้มีอยู่ 3 วิธีคือ 1. โอเวอร์แลบ (OVERLAP) นิ้วก้อยมือขวาทับอยู่ที่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางมือซ้าย (1) 2. อินเตอร์ ล็อค (INTERLOCK) นิ้วก้อยมือขวาเกี่ยวกับนิ้วชี้มือซ้าย (2) 3. เทน ฟิงเกอร์ (TEN - FINGER) นิ้วก้อยมือขวาวางเรียงต่อจากนิ้วชี้มือซ้าย