ตุลาคม 29, 2008
picture_005102

พัตต์ไม่ได้น้ำหนัก

ปัญหาที่แท้จริงของการทำ 3 พัตต์ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการพัตต์ลูกที่ 2 ไม่ลงหลุม แต่ปัญหาอยู่ที่การพัตต์ลูกแรกไม่เข้าไปใกล้หลุมต่างหาก นักกอล์ฟที่มีปัญหาพัตต์ไม่ได้น้ำหนัก มักจะเป็นคนที่พัตต์ด้วยความรู้สึกแต่อย่างเดียว โดยไม่มีกฎเกณฑ์ทางเทคนิคเป็นหลักยึด วันไหนที่ความรู้สึกไม่ดีหรือเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้สึกในการให้น้ำหนักอยู่แล้ว วันนั้นก็จะมีโอกาสทำ 3 พัตต์ได้หลายๆ หลุม