ตุลาคม 29, 2008
picture_004803

ยืนทิ้งน้ำหนักอย่างถูกต้อง

ก่อนที่นักกอล์ฟจะบ่นว่าตีไม่ได้ระยะ ตีเหล็กไม่ออนหรือตีเหล็กสั้นไม่ใกล้ธง ผมอยากให้ถามคำถามตัวเองก่อนว่า "เราตีถูกเต็มๆ ลูกหรือไม่" ถ้าคำตอบคือ "ไม่เต็ม" แสดงว่าเทคนิคการสวิงยังไม่ดีพอ