มกราคม 9, 2009

44 ยืดสะบัก

ผมมีโรคประจำตัวที่เป็นมาสิบกว่าปี ค […]