ตุลาคม 25, 2015

1 ฝึกพัตต์

ตุลาคม 27, 2008

36 ช่วงล่างไม่นิ่ง

ตุลาคม 26, 2008

12 แก้ตีดัน – ตีรวบ

ตุลาคม 26, 2008

10 ยืนชิพให้ถูก