ตุลาคม 29, 2008
picture_004701

สวิงไม้ทาบแผ่นหลัง

นักกอล์ฟที่มีปัญหาตีไม่จบวงสวิงเชิญฟังทางนี้ครับ การตีไม่จบวงสวิงเป็นบ่อเกิดของปัญหาหลายๆอย่างเช่น ไม่ถ่ายน้ำหนัก ไม่เร่งหัวไม้ผ่านลูก เข่น ลงมาตีด้วยจังหวะที่กระชากกระชั้น