กันยายน 26, 2018
กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์

ตัวอย่างวงสวิงของนักเรียนหลักสูตร All Square Swing ระดับ Amateur

กุมภาพันธ์ 21, 2016
S1540108

ตัวอย่างวงสวิงของนักเรียนหลักสูตร All Square Swing ระดับ Amateur [The best junior golf program]

กันยายน 25, 2014
กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์

ตัวอย่างวงสวิงของนักเรียนหลักสูตร All Square Swing ระดับ Amateur

พฤษภาคม 18, 2014

All Square Swing วงสวิงในฝันแบบโปรใน PGA Tour

All Square Swing วงสวิงที่ได้มาตรฐาน สวยงาม ตีลูกได้ดีสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการก้าวไปสู่การเป็นนักกอล์ฟชั่นเยี่ยม
ตุลาคม 29, 2008
picture_000201

ลากไม้ออกจากลูกผิดแนว

นักกอล์ฟที่มีปัญหาการสวิงจะมีข้อผิดพลาดในการ ลากไม้ออกจากลูกกอล์ฟอยู่ 2 รูปแบบคือ ลากไม้ ออกด้านนอกมากเกินไป หรือลากไม้เข้าด้านในมากเกินไป การลากไม้ออกจากลูกกอล์ฟทั้งสองแนวนี้ จะส่งผลต่อเนื่องให้นักกอล์ฟสวิงไม้ขึ้นไปที่จุดสูงสุดด้วยก้านไม้ และหน้าไม้ในตำแหน่งที่ผิดพลาด ยากที่จะสวิงไม้กลับลงหาลูกกอล์ฟในแนวที่ถูกต้องได้