กรกฎาคม 10, 2015
เคล็ดลับของการเพิ่มพลังการตีกอล์ฟ

Power Tip : ชั่งทอง

เคล็ดลับของการตีไกล ขอแนะนำเทคนิค'ชั่งทอง'เทคนิคที่จะช่วยให้ท่านตีหัวไม้ 1 ได้ระยะไกลขึ้น