เมษายน 19, 2010

14 โรคมือด้าน (หนังสือ : ลดสกอร์แบบไม่ต้องฝึกซ้อม)

ผมขออนุญาตเหมาเอาว่ามันคือ โรคชนิดหนึ่งและมันเป็นโรคที่นักกอล์ฟเป็นกันมากที่สุด นั่นคือ “โรคมือด้าน” โรคนี้จะเกิดขึ้นกับนักกอล์ฟทุกระดับชั้น ตั้งแต่นักกอล์ฟหัดใหม่จนถึงนักกอล์ฟอาชีพ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะด้านมากน้อยแค่ไหน