พฤศจิกายน 8, 2009
book_1201

2_6 ไม่หมุนตัว-แขนหนีบ-โอเวอร์สวิง

ทั้งสามหัวข้อข้างต้นคือข้อผิดพลาดที่เป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเปรียบร่างกายของเราขณะสวิงไม้กับเครื่องจักร ลำตัวของเราเปรียบเสมือนเฟืองอันใหญ่ แขนและมือคือเฟืองอันเล็กและเล็กที่สุดรองลงมา