ตุลาคม 27, 2008

36 ช่วงล่างไม่นิ่ง

ตุลาคม 26, 2008

18 แก้ข้อมือตวัด

ตุลาคม 26, 2008

17 ชิพไม่ใกล้หลุม

ตุลาคม 26, 2008

16 TEXUS WEIGH

ตุลาคม 26, 2008

15 LIE ANGLE

ตุลาคม 26, 2008

14 แสควร์กริพ

ตุลาคม 26, 2008

13 แก้แขนซ้ายชัก

ตุลาคม 26, 2008

12 แก้ตีดัน – ตีรวบ